نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کلاک بالا
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کلاک بالا

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کلاک بالا

مشاهده آگهی ها روی نقشه