نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کمالشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کمالشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کمالشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه