نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کمپلوی شمالی (لشکر)
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کمپلوی شمالی (لشکر)

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کمپلوی شمالی (لشکر)

مشاهده آگهی ها روی نقشه