نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

مشاهده آگهی ها روی نقشه