نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کهریزک
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کهریزک

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کهریزک

مشاهده آگهی ها روی نقشه