نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کوروش (کوی ملت)
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کوروش (کوی ملت)

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوروش (کوی ملت)

مشاهده آگهی ها روی نقشه