نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
کوهسار
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در کوهسار

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوهسار

مشاهده آگهی ها روی نقشه