نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کوی امامیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کوی امامیه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوی امامیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه