نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کوی امیرالمومنین
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کوی امیرالمومنین

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوی امیرالمومنین

مشاهده آگهی ها روی نقشه