نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کوی فراز
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کوی فراز

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوی فراز

مشاهده آگهی ها روی نقشه