نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کوی فرهنگ
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کوی فرهنگ

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوی فرهنگ

مشاهده آگهی ها روی نقشه