نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کوی کارمندان شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کوی کارمندان شمالی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کوی کارمندان شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه