نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
کیاشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در کیاشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در کیاشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه