نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
گرمدره
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در گرمدره

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در گرمدره

مشاهده آگهی ها روی نقشه