نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
گلدشت حافظ
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در گلدشت حافظ

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در گلدشت حافظ

مشاهده آگهی ها روی نقشه