نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
گلدشت حافظ
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در گلدشت حافظ

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در گلدشت حافظ

مشاهده آگهی ها روی نقشه
اولین نفر از آگهی های جدید مطلع شوید