نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
یوسف آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در یوسف آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در یوسف آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه