نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
۳۵۰ متری
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در ۳۵۰ متری

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در ۳۵۰ متری

مشاهده آگهی ها روی نقشه