نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
ایرج میرزا
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در ایرج میرزا

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در ایرج میرزا

مشاهده آگهی ها روی نقشه