نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
خانی آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در خانی آباد

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در خانی آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه