نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
دروازه شیراز
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در دروازه شیراز

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در دروازه شیراز

مشاهده آگهی ها روی نقشه