نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
زیتون کارگری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در زیتون کارگری

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در زیتون کارگری

مشاهده آگهی ها روی نقشه