نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
سازمان برنامه شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه شمالی

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در سازمان برنامه شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه