نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
فاز دو پاداد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در فاز دو پاداد

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در فاز دو پاداد

مشاهده آگهی ها روی نقشه