نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکآپارتمان
میدان نبوت
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره آپارتمان در میدان نبوت

رهن و اجاره آپارتمان و خانه ، املاک مسکونی در میدان نبوت

مشاهده آگهی ها روی نقشه