نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
جنت آباد مرکزی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در جنت آباد مرکزی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در جنت آباد مرکزی

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 11 از 11 اداری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین