نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
سهروردی جنوبی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در سهروردی جنوبی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در سهروردی جنوبی

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 7 از 7 اداری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین