نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شهید آوینی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شهید آوینی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شهید آوینی

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 1 از 1 اداری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین