نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
میرزا بابایی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در میرزا بابایی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در میرزا بابایی

مشاهده آگهی ها روی نقشه
اولین نفر از آگهی های جدید مطلع شوید