نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
بابل
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در بابل

رهن و اجاره تجاری و مغازه در بابل

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 10 از 10 تجاری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین