نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
باغ فردوس
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در باغ فردوس

رهن و اجاره تجاری و مغازه در باغ فردوس

مشاهده آگهی ها روی نقشه