نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
تهرانپارس شرقی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در تهرانپارس شرقی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در تهرانپارس شرقی

مشاهده آگهی ها روی نقشه