نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در زنبیل‌آباد (شهید صدوقی)

رهن و اجاره تجاری و مغازه در زنبیل‌آباد (شهید صدوقی)

مشاهده آگهی ها روی نقشه