نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک اکباتان
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک اکباتان

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک اکباتان

مشاهده آگهی ها روی نقشه