نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شهرک مطهری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شهرک مطهری

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شهرک مطهری

مشاهده آگهی ها روی نقشه