نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
طبرسی شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در طبرسی شمالی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در طبرسی شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 6 از 6 تجاری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین