نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فاز 4
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فاز 4

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فاز 4

مشاهده آگهی ها روی نقشه
اولین نفر از آگهی های جدید مطلع شوید