نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
فلسطین
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در فلسطین

رهن و اجاره تجاری و مغازه در فلسطین

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 7 از 7 تجاری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین