نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
محله جاهدشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در محله جاهدشهر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در محله جاهدشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه