نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
مرکزی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در مرکزی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در مرکزی

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 16 از 16 تجاری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین