نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
مسعودیه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در مسعودیه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در مسعودیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه