نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
چهاردانگه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در چهاردانگه

رهن و اجاره تجاری و مغازه در چهاردانگه

مشاهده آگهی ها روی نقشه