نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
چهارمحال و بختیاری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در چهارمحال و بختیاری

رهن و اجاره تجاری و مغازه در چهارمحال و بختیاری

مشاهده آگهی ها روی نقشه