نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
چیتگر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در چیتگر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در چیتگر

مشاهده آگهی ها روی نقشه