نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

رهن و اجاره تجاری و مغازه در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

مشاهده آگهی ها روی نقشه