نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
کوهسار
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در کوهسار

رهن و اجاره تجاری و مغازه در کوهسار

مشاهده آگهی ها روی نقشه
نمایش1 - 1 از 1 تجاری دسته بندی شده بر اساس
با کیفیت ترین