نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکمستغلات
ظفر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره مستغلات در ظفر

رهن و اجاره مستغلات در ظفر

مشاهده آگهی ها روی نقشه