نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
امام حسین
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در امام حسین

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در امام حسین

مشاهده آگهی ها روی نقشه