نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
بیرجند
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در بیرجند

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در بیرجند

مشاهده آگهی ها روی نقشه