نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
حصیرآباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در حصیرآباد

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در حصیرآباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه