نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
زند
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در زند

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در زند

مشاهده آگهی ها روی نقشه